szamba betonowe jednokomorowe Srem

Szamba betonowe Rzgowzwyczajowo bezodpływowy, ukończony np. z domowych urządzeń kanalizacyjnych. Szamba mogą być podłączone do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których nieczystości są wywożone przez tabor asenizacyjny bezpośrednio do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. co do warunków technicznych, jakim powinny korespondować budynki i ich położenie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na.

Aside heading

zasobnik, zwyczajowo bezodpływowy, ukończony np. z betonu, do którego odprowadzane są ścieki z domowych urządzeń.