szamba betonowe jednokomorowe Karlino

szamba betonowe dwukomorowe Brzeg Dolny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuacja, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających dyspozycja.

Aside heading

od fr. nazwiska Chambeau – podziemny zasobnik, zwyczajowo bezodpływowy, wykonany np z betonu, do którego.