szamba betonowe dwukomorowe Torun

pojemniki na gnojowke Pyzdry chambeau rzekomo od fr. nazwiska Chambeau – dysydencki pojemnik, zwyczajowo bezodpływowy, ukończony np. z betonu, do którego odprowadzane są ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych. Szamba mogą być podłączone do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których odpady są wywożone przez tabor asenizacyjny explicite do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. odnośnie do warunków technicznych, jakim powinny harmonizować budynki i ich usytuowanie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko.

Aside heading

rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia budowane są.