szamba betonowe dwukomorowe Ostrow Wielkopolski

pojemniki na wode deszczowa Tarczyn zbiornik, zazwyczaj bezodpływowy, ukończony np. z betonu, do którego odprowadzane są ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych Szamba mogą być podłączone do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny pasować budynki i ich usytuowanie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających.

Aside heading

zwyczajowo bezodpływowy, dokonany np. z betonu, do którego odprowadzane są ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych.