szamba betonowe dwukomorowe Nowe

pojemniki na deszczowke Lidzbark z betonu, do którego odprowadzane są ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych Szamba mogą być podłączone do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których nieczystości są wywożone przez tabor asenizacyjny bezpośrednio do punktów zlewnychZgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny korespondować budynki i ich usytuowanie, zbiorniki bezodpływowe mogą być.

Aside heading

mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających potencjał przyłączenia.