szamba betonowe dwukomorowe Lubsko

pojemniki na deszczowke Kleszczele gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których nieczystości są wywożone przez tabor asenizacyjny bez owijania w bawełnę do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których odpady są wywożone przez tabor asenizacyjny bez owijania w bawełnę do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. co do warunków technicznych, jakim powinny korespondować budynki i ich sytuacja, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających.

Aside heading

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. odnośnie do warunków technicznych, jakim powinny korespondować.