szamba betonowe dwukomorowe Konstancin Jeziorna

pojemniki na deszczowke Jastarnia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których odpady są wywożone przez tabor asenizacyjny bez owijania w bawełnę do którego odprowadzane są ścieki z których nieczystości są wywożone przez tabor asenizacyjny bezpośrednio do punktów zlewnychZgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich położenie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających siła przyłączenia do sieci.

Aside heading

być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających potencjał przyłączenia do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią.