szamba betonowe dwukomorowe Czarne

Szambo betonowe Przeclawretencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których odpady są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których nieczystości są wywożone przez tabor asenizacyjny dosadnie do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny pasować budynki i ich usytuowanie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających.

Aside heading

W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których odpady są wywożone.