pojemniki na wode deszczowa Makow Podhalanski

Szamba Brzezinyretencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których nieczystości są wywożone przez tabor asenizacyjny bezpośrednio do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny współbrzmieć budynki i ich sytuacja, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających potencjał przyłączenia.

Aside heading

bezodpływowe, z których nieczystości są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których odpady są wywożone przez tabor.