pojemniki na wode deszczowa Lobez

Szambo betonowe Bialy Borktórego odprowadzane są ścieki z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. odnośnie do warunków technicznych, jakim powinny współbrzmieć budynki i ich usytuowanie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających potencjał.

Aside heading

2002 r. odnośnie do warunków technicznych, jakim powinny współbrzmieć budynki i ich usytuowanie, zbiorniki bezodpływowe.