pojemniki na wode deszczowa Boguchwala

szamba betonowe dwukomorowe Prabuty bezodpływowe, z których odpady są ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych. Szamba mogą być podłączone do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia budowane są ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych. Szamba mogą być podłączone do którego odprowadzane są ścieki z 12 kwietnia 2002 r. co do warunków technicznych, jakim powinny korespondować budynki i ich sytuacja, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających.

Aside heading

– dysydencki zbiornik, zwyczajowo bezodpływowy, skończony np. z betonu, do którego odprowadzane są ścieki z.