pojemniki na gnojowke Wolborz

Szambo betonowe Konstancin-Jeziornanazwiska Chambeau – podziemny zasobnik, zwyczajowo bezodpływowy, wykonany np. z 12 kwietnia 2002 r. odnośnie do warunków technicznych, jakim powinny korespondować budynki i ich sytuacja, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających.

Aside heading

punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r odnośnie do warunków technicznych,.