pojemniki na gnojowke Wejherowo

Szamba BrzezinyzlewnychZgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. co do warunków technicznych, jakim powinny współbrzmieć budynki i ich usytuowanie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających potencjał przyłączenia do sieci.

Aside heading

punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych,.