pojemniki na gnojowke Pajeczno

szamba betonowe jednokomorowe Kunow mogą być podłączone do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których odpady są wywożone przez tabor asenizacyjny bez ogródek do punktów zlewnych.Zgodnie z 12 kwietnia 2002 r. co do warunków technicznych, jakim powinny pasować budynki i ich sytuacja, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających.

Aside heading

– podziemny pojemnik, zazwyczaj bezodpływowy, ukończony np. z betonu, do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra.