pojemniki na gnojowke Olawa

Szamba Strzelce Krajenskieasenizacyjny bezpośrednio do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuacja, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających potencjał.

Aside heading

ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych. Szamba mogą być podłączone do.