pojemniki na gnojowke Krzepice

Szamba GostyninMinistra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. co do warunków technicznych, jakim powinny harmonizować budynki i ich usytuowanie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających potencjał przyłączenia.

Aside heading

takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których nieczystości są wywożone przez tabor asenizacyjny.