pojemniki na deszczowke Trzcinsko Zdroj

Szamba betonowe Kosow LackiSzamba mogą być podłączone do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny współbrzmieć budynki i ich usytuowanie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających potencjał przyłączenia do którego odprowadzane są ścieki z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. co do warunków technicznych, jakim powinny współbrzmieć budynki i ich sytuacja, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko.

Aside heading

zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z.