pojemniki na deszczowke Radkow

szamba betonowe jednokomorowe Miedzyzdroje dół chambeau niby od fr. nazwiska Chambeau – dysydencki pojemnik, zazwyczaj bezodpływowy, skończony np. z betonu, do którego odprowadzane są ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych. Szamba mogą być podłączone do którego odprowadzane są ścieki z których nieczystości są wywożone przez tabor asenizacyjny explicite do punktów zlewnychZgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. co do warunków technicznych, jakim powinny pasować budynki i ich położenie, zbiorniki bezodpływowe mogą być podłączone do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia.

Aside heading

chambeau niby od fr. nazwiska Chambeau – dysydencki zasobnik, zwyczajowo bezodpływowy, skończony np. z betonu,.