pojemniki na deszczowke Pasym

Szamba betonowe BiskupiecW przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których nieczystości są wywożone przez tabor asenizacyjny bezpośrednio do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia budowane są wywożone przez tabor asenizacyjny bez owijania w bawełnę do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. co do warunków technicznych, jakim powinny korespondować budynki i ich sytuacja, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających siła przyłączenia.

Aside heading

jakim powinny współbrzmieć budynki i ich sytuacja, zbiorniki bezodpływowe mogą być podłączone do systemu kanalizacji.