pojemniki na deszczowke Mieszkowice

szamba betonowe jednokomorowe Legnica lub dół chambeau niby od fr nazwiska Chambeau – podziemny zasobnik, zazwyczaj bezodpływowy, skończony np. z betonu, do którego odprowadzane są ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych Szamba mogą być podłączone do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z betonu, do którego odprowadzane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których odpady są wywożone przez tabor asenizacyjny bez ogródek do punktów zlewnych.Zgodnie.

Aside heading

retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba.