pojemniki na deszczowke Lezajsk

Szamba betonowe Ostrow Lubelskiszamba bezodpływowe, z których odpady są wywożone przez tabor asenizacyjny bezpośrednio do punktów zlewnych.Zgodnie z 12 kwietnia 2002 r. odnośnie do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich położenie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających.

Aside heading

punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r co do warunków technicznych,.