pojemniki na deszczowke Bedzin

pojemniki na deszczowke Glowno bezodpływowe, z których nieczystości są wywożone przez tabor asenizacyjny bez owijania w bawełnę do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny współbrzmieć budynki i ich sytuacja, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających potencjał przyłączenia.

Aside heading

fr nazwiska Chambeau – dysydencki zbiornik, zwyczajowo bezodpływowy, skończony np. z betonu, do którego odprowadzane.