Szambo betonowe Scinawa

Szamba betonowe Wlenbezodpływowe, z których nieczystości są wywożone przez tabor asenizacyjny bez ogródek do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w celu warunków technicznych, jakim powinny korespondować budynki i ich sytuacja, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia.

Aside heading

rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia budowane są.