Szambo betonowe Ostrorog

pojemniki na wode deszczowa Zbaszynek którego odprowadzane są ścieki z których nieczystości są wywożone przez tabor asenizacyjny dosadnie do punktów zlewnychZgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny pasować budynki i ich położenie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci.

Aside heading

systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu.