Szambo betonowe Olesnica

pojemniki na deszczowke Radlow punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny pasować budynki i ich sytuacja, zbiorniki bezodpływowe mogą być podłączone do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których odpady są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których nieczystości są wywożone przez tabor asenizacyjny explicite do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z.

Aside heading

z domowych urządzeń kanalizacyjnych. Szamba mogą być podłączone do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj.