Szambo betonowe Ketrzyn

Szambo betonowe Kutnodo którego odprowadzane są ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych. Szamba mogą być podłączone do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których odpady są wywożone przez tabor asenizacyjny bezpośrednio do punktów zlewnych.Zgodnie z betonu, do którego odprowadzane są ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych. Szamba mogą być podłączone do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r odnośnie do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich położenie, zbiorniki bezodpływowe mogą być podłączone do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika.

Aside heading

odprowadzane są ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych. Szamba mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych.