Szambo Wielun

szamba betonowe dwukomorowe Sroda Wielkopolska nazwiska Chambeau – dysydencki zbiornik, zazwyczaj bezodpływowy, wykonany np. z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. odnośnie do warunków technicznych, jakim powinny trafiać do gustu budynki i ich usytuowanie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających dyspozycja.

Aside heading

mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia.