Szambo Solec Kujawski

Szamba Krynica Morskaz betonu, do którego odprowadzane są ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych Szamba mogą być podłączone do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z 12 kwietnia 2002 r. co do warunków technicznych, jakim powinny korespondować budynki i ich położenie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających.

Aside heading

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny harmonizować budynki i ich sytuacja, zbiorniki bezodpływowe mogą być.