Szambo Skala

Szamba Szadekdziałkach budowlanych niemających dyspozycja przyłączenia.

Aside heading

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich położenie,.