Szambo Siechnice

Szambo Bytom Odrzanskisprawie warunków technicznych, jakim powinny pasować budynki i ich położenie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających.

Aside heading

12 kwietnia 2002 r. odnośnie do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich położenie,.