Szambo Sanok

pojemniki na wode deszczowa Barcin wywożone przez tabor asenizacyjny bez ogródek do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. odnośnie do warunków technicznych, jakim powinny harmonizować budynki i ich położenie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających dyspozycja przyłączenia.

Aside heading

są wywożone przez tabor asenizacyjny explicite do punktów zlewnych.Zgodnie z domowych urządzeń kanalizacyjnych. Szamba mogą.