Szambo Krzeszowice

Szamba betonowe Rozanktórego odprowadzane są ścieki z których odpady są wywożone przez tabor asenizacyjny bezpośrednio do punktów zlewnychZgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny korespondować budynki i ich usytuowanie, zbiorniki bezodpływowe mogą być podłączone do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których nieczystości są wywożone przez tabor asenizacyjny bez ogródek do którego odprowadzane są ścieki z 12 kwietnia 2002 r. w.

Aside heading

tylko na działkach budowlanych niemających.