Szambo Kostrzyn

Szamba betonowe Wielendo punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich położenie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia.

Aside heading

podziemny zbiornik, zwyczajowo bezodpływowy, skończony np z betonu, do którego odprowadzane są ścieki z domowych.