Szambo Konskie

pojemniki na deszczowke Solec Kujawski domowych urządzeń kanalizacyjnych. Szamba mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających potencjał przyłączenia do którego odprowadzane są ścieki z których nieczystości są wywożone przez tabor asenizacyjny dosadnie do punktów zlewnychZgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. co do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających potencjał przyłączenia do sieci.

Aside heading

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zbiorniki bezodpływowe mogą być podłączone do systemu kanalizacji miejskiej,.