Szambo Checiny

szamba betonowe dwukomorowe Kietrz których nieczystości są wywożone przez tabor asenizacyjny dosadnie do punktów zlewnychZgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. odnośnie do warunków technicznych, jakim powinny pasować budynki i ich sytuacja, zbiorniki bezodpływowe mogą być podłączone do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których nieczystości są wywożone przez tabor asenizacyjny bezpośrednio do.

Aside heading

lub dół chambeau jakoby od fr nazwiska Chambeau – dysydencki zbiornik, zazwyczaj bezodpływowy, spełniony np.