Szamba betonowe Zmigrod

Szambo Czluchowsą ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych Szamba mogą być podłączone do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których odpady są wywożone przez tabor asenizacyjny bezpośrednio do punktów zlewnychZgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. odnośnie do warunków technicznych, jakim powinny harmonizować budynki i ich usytuowanie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających potencjał przyłączenia do sieci.

Aside heading

podziemnego W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których nieczystości są.