Szamba betonowe Zgierz

Szambo betonowe Kowalewo PomorskieMinistra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. co do warunków technicznych, jakim powinny współbrzmieć budynki i ich usytuowanie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających potencjał przyłączenia.

Aside heading

stosowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci.