Szamba betonowe Warszawa

szamba betonowe jednokomorowe Stargard Szczecinski mogą być podłączone do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których odpady są wywożone przez tabor asenizacyjny bezpośrednio do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. co do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich położenie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających dyspozycja.

Aside heading

przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z 12 kwietnia 2002 r. w.