Szamba betonowe Suchowola

pojemniki na gnojowke Naleczow nazwiska Chambeau – dysydencki zasobnik, zwyczajowo bezodpływowy, ukończony np. z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. co do warunków technicznych, jakim powinny korespondować budynki i ich położenie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości.

Aside heading

zbiornik, zazwyczaj bezodpływowy, spełniony np. z betonu, do którego odprowadzane są ścieki z domowych urządzeń.