Szamba betonowe Poznan

Szambo betonowe Plonskszamba bezodpływowe, z których nieczystości są wywożone przez tabor asenizacyjny bez ogródek do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. co do warunków technicznych, jakim powinny współbrzmieć budynki i ich położenie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości.

Aside heading

kanalizacyjnych Szamba mogą być podłączone do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego.