Szamba betonowe Nowogrod

szamba betonowe dwukomorowe Jeziorany zlewnychZgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny pasować budynki i ich usytuowanie, zbiorniki bezodpływowe mogą być podłączone do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których odpady są wywożone przez tabor asenizacyjny dosadnie do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny pasować budynki i ich sytuacja, zbiorniki bezodpływowe mogą.

Aside heading

stosowane tylko na działkach budowlanych niemających potencjał przyłączenia do sieci.