Szamba betonowe Nisko

pojemniki na gnojowke Kostrzyn nad Odra są ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych Szamba mogą być podłączone do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z 12 kwietnia 2002 r. odnośnie do warunków technicznych, jakim powinny pasować budynki i ich położenie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających.

Aside heading

punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002.