Szamba betonowe Leczyca

pojemniki na wode deszczowa Miloslaw systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia budowane są wywożone przez tabor asenizacyjny bez ogródek do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. co do warunków technicznych, jakim powinny pasować budynki i ich położenie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających siła przyłączenia.

Aside heading

zbiornik, zwyczajowo bezodpływowy, ukończony np. z betonu, do którego odprowadzane są ścieki z domowych urządzeń.