Szamba betonowe Kamiensk

pojemniki na wode deszczowa Tluszcz z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny korespondować budynki i ich usytuowanie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających dyspozycja przyłączenia do sieci.

Aside heading

chambeau niby od fr. nazwiska Chambeau – podziemny pojemnik, zazwyczaj bezodpływowy, wykonany np. z betonu,.