Szamba betonowe Gryfino

Szambo Czarna Bialostockalub dół chambeau niby od fr nazwiska Chambeau – dysydencki zbiornik, zazwyczaj bezodpływowy, skończony np. z betonu, do którego odprowadzane są ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych Szamba mogą być podłączone do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. odnośnie do warunków technicznych, jakim powinny współbrzmieć budynki i ich usytuowanie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości.

Aside heading

ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych. Szamba mogą być podłączone do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra.