Szamba betonowe Gliwice

Szambo Gniewkowodokonany np. z betonu, do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których odpady są wywożone przez tabor asenizacyjny bez ogródek do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z których nieczystości są wywożone przez tabor asenizacyjny bezpośrednio do punktów zlewnychZgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. odnośnie do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich.

Aside heading

zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających.