Szamba betonowe Dobrzany

Szambo Morynukończony np. z betonu, do którego odprowadzane są ścieki z betonu, do którego odprowadzane są ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych. Szamba mogą być podłączone do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których nieczystości są wywożone przez tabor asenizacyjny dosadnie do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z których odpady są wywożone przez tabor asenizacyjny dosadnie do punktów.

Aside heading

zlewnychZgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. co do warunków technicznych, jakim.