Szamba betonowe Cieszyn

szamba betonowe jednokomorowe Gorzow Slaski – podziemny zasobnik, zazwyczaj bezodpływowy, wykonany np. z betonu, do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r co do warunków technicznych, jakim powinny współbrzmieć budynki i ich usytuowanie, zbiorniki bezodpływowe mogą być podłączone do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których odpady są wywożone przez tabor asenizacyjny dosadnie do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. odnośnie do warunków technicznych, jakim powinny harmonizować budynki.

Aside heading

chambeau rzekomo od fr. nazwiska Chambeau – podziemny zasobnik, zazwyczaj bezodpływowy, ukończony np. z betonu,.