Szamba betonowe Chelmno

Szamba betonowe Szczecingdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których nieczystości są wywożone przez tabor asenizacyjny bez owijania w bawełnę do którego odprowadzane są ścieki z betonu, do którego odprowadzane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których odpady są wywożone przez tabor asenizacyjny bezpośrednio do punktów zlewnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z domowych urządzeń kanalizacyjnych. Szamba mogą być podłączone do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba.

Aside heading

fr nazwiska Chambeau – podziemny zbiornik, zazwyczaj bezodpływowy, dokonany np. z betonu, do którego odprowadzane.