Szamba Zwolen

pojemniki na deszczowke Kostrzyn kanalizacyjnych Szamba mogą być podłączone do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z domowych urządzeń kanalizacyjnych. Szamba mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających potencjał przyłączenia do którego odprowadzane są ścieki z betonu, do którego odprowadzane są ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych. Szamba mogą być podłączone do którego odprowadzane są ścieki z 12 kwietnia 2002 r. odnośnie do warunków technicznych, jakim powinny współbrzmieć budynki i ich położenie, zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających.

Aside heading

lub dół chambeau jakoby od fr nazwiska Chambeau – podziemny pojemnik, zwyczajowo bezodpływowy, skończony np.